Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

НАЧАЛЕН ЕТАП-считано от 06.02.2023 година

 

Дни от седмицата

Час

Трета група

Четвърта група

І

ІІ

III

ІV

ПОНЕДЕЛНИК

1.

Български език и литература - ПС

Български език и литература - ПС

Изобразително

изкуство               

Изобразително

изкуство               

Английски език

Човекът и обществото

 

2.

Околен свят - ПС

Околен свят - ПС

Български език и литература

Английски език

Български език и литература

Математика

 

3.

Физическа култура - ПС

Изобразително изкуство - ПС

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

 

4.

 

Физическа култура - ПС

Математика                         

Български език и литература 

Математика

Български език и литература

 

5.

 

 

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Музика

Музика

 

6.

 

 

 

 

 

Компютърно моделиране

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Математика - ПС

Математика - ПС

Музика

Технологии и предприемачество               

Технологии и предприемачество

Български език и литература

 

2.

Изобразително изкуство - ПС

Български език и литература - ПС

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

 

3.

Български език и литература - ПС

Физическа култура - ПС

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Математика

 

4.

Физическа култура - ПС

 

Български език и литература

Математика

Математика

Български език и литература

 

5.

 

 

Час на класа

Час на класа

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

 

 

 

 

 

 

Час на класа

Час на класа

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЯДА

1.

Български език и литература - ПС

Математика - ПС

Изобразително изкуство

Изобразително

изкуство               

Изобразително

изкуство               

Човекът и природата

 

2.

Музика - ПС

Конструиране и технологии - ПС

Родинознание

Музика

Изобразително

изкуство               

Български език и литература

 

3.

Конструиране и технологии - ПС

Изобразително изкуство - ПС

Математика

Български език и литература

Математика

Английски език

 

4.

 

Музика - ПС

Български език и литература

Математика

Български език и литература

Математика

 

5.

 

 

Физическо възпитание и спорт

УЧСД**

Човекът и обществото

Технологии и предприемачество                

 

6.

 

 

 

 

 

Компютърно моделиране

Физическо възпитание и спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

1.

Математика - ПС

Математика - ПС

 Музика

Музика

Английски език

Български език и литература

 

2

Изобразително изкуство - ПС

Околен свят - ПС

Математика

Английски език

Български език и литература

Математика

 

3.

Физическа култура - ПС

Български език и литература -ПС

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

 

4.

 

Физическа култура - ПС

Български език и литература

Български език и литература

Човекът и обществото

Български език и литература

 

5.

 

 

 

Математика

Музика

Изобразително

изкуство               

 

6.

 

 

 

 

Физическо възпитание и спорт

УЧСД**

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТЪК

1.

Околен свят - ПС

Български език и литература - ПС

Технологии и предприемачество               

Български език и литература - ИУЧ

Английски език

Човекът и природата

 

2.

Музика - ПС

Музика - ПС

Математика ИУЧ

Български език и литература - ИУЧ

Български език и литература - ИУЧ

Български език и литература - ИУЧ

 

3.

Конструиране и технологии - ПС

Конструиране и технологии - ПС

Български език и литература – ИУЧ

Математика ИУЧ

Математика- ИУЧ

Математика- ИУЧ

 

4.

 

 

Български език и литература – ИУЧ

Родинознание

Човекът и природата

Изобразително

изкуство                

 

5.

 

 

УЧСД**

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

 

6.

 

 

 

 

УЧСД**

 

 

Легенда:

** - Модул „Лека атлетика”                                                   

 

 

  ДИРЕКТОР:………………..         

              /Ива Пенкова/

 

 

СЧИТАНО ОТ 06.02.2023 ГОДИНА

УТВЪРЖДАВАМ СЪС ЗАПОВЕД № РД-10- 334  / 26.01. 2023 год.

Предстоящи събития

Нашата гордост