Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Обучение на педагогическите специалисти

Във връзка с изпълнение на плана за квалификационна дейност за учебната 2022/2023 година на 24.11.2022 година в ОбУ "Христо Ботев", град Стамболийски от 13:30 часа ще се проведе обучение за повишаване квалификацията на 18 педагогически специалисти по следната програма:

I –STEAM – Създаване на иновативно учебно съдържание, практики и необходими умения за работа в динамична среда с УИН  73100005

Дата 24.11.2022г. от 13.30 ч. 

Място – ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" – гр. Стамболийски

обучителна организация: Ню Едюкейшън Център