Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Вътрешна квалификация

Съгласно плана за квалификационна дейност на училището за учебната 2022/2023 година на 15.12.2022 г. от 17:00 часа в учителската стая ще се проведе вътрешно-квалификационно обучение на тема:"Създаване на позитивна среда, преодоляване на конфликти и агресията в часовета по ФВС."-представяне на добри практики. Участие са заявили да вземат 19 педагогически специалисти. Организатор на обучението- госпожа Трендафила Янкова-старши учител прогимназиален етап.