Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Представяне на добри практики пред началните учители от град Белозем. 1.а и 1.б клас с класни ръководители Иванка Папалакова и Василка Кънева

Представяне на добри практики пред началните учители от град Белозем.
1.а и 1.б клас с класни ръководители Иванка Папалакова и Василка Кънева