Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Документи

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че във връзка със заповед РД09-45/04.01.2021 година на Министъра на образованието и науката в периода от 04.01.2021 година до 31.01.2021 година, отсъствията на децата Ви, записани в подготвителна група в ОУ „Христо Ботев“, град Стамболийски, са допустими по Ваше желание след писмено уведомяване на директора. Заявление може да подадете всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа в канцеларията.

В случай че подадете заявление, отсъствията на Вашите деца ще са по уважителни причини.

Предстоящи събития

Нашата гордост