Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ВАЖНО! ЗА ВАС УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

Уважаеми ученици и родители,
В периода 13.04 - 16.04. за учениците ще бъдат организирани дейности за занимания по интереси, Арт работилница, Музикална работилница, дейности за физическа активност, дейности по обща подкрепа за личностно развитие и дейности по здравно и гражданско образование.
За подготовката на учениците от 4 и 7 клас за НВО по БЕЛ и МАТ ще се провеждат консултации и даване на указания от госпожа Ф.Бенчева за 4 клас, М.Великова и Н.Алексиева за 7 клас.
В групите ще получите графика по класове и определените отговорни учители.
Разчитам на Вашата активност! Бъдете здрави! Останете си вкъщи!