Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Информация за организацията на обучението в училище и обезпечаването на учебния процес на 20.11.2020

Уважаеми родители,

На 20.11.2020 г. в училище организацията на обучението е присъствена при спазване на дневния режим по класове и групи, с който сте запознати. 

Учебният процес в училището е обезпечен.

Бъдете здрави!

От ръководството