Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Преминаване в ОРЕС за учениците от 5, 6 и 7 клас

Уважаеми родители и ученици,
С решение на Областния кризисен щаб всички ученици от 5 до 12 клас от училищата в гр. Пловдив и областта преминават в ОРЕС през следващите 2 седмици /24.11.2020-04.12.2020 г. включително/.
Класните ръководители ще се свържат с Вас за повече информация и насоки за обучението през следващите дни.
Обучението ще се осъществява в в електронна среда в Google classroom и Googlemeet. Ще се спазва утвърденото седмично разписание в Школо с продължителност научебния час 30 мин.
За учениците, които нямат достъп до устройства и интернет учителите ще подготвят работни листове.