Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Заповед за осъществяване на държавен план - прием в 8 клас за незаетите места след III класиране за учебната 21/22 година