Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Дни на безопасност ROADPOL Safety Days

И тази година Обединено училище "Христо Ботев", град Стамболийски се включи активно в кампанията на ROADPOL - Дни на безопасността на пътя. Събитието премина под наслов: "Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!". Наши партньори са Главна дирекция "Национална полиция" и РПУ град Стамболийски. В събитието се включиха всички деца и ученици от трета и четвърта група до 8 клас със следните инициативи:
- Състезание с велосипеди;
- Симулативна игра "Пресичам безопасно!"
-Състезателна игра "Познавам пътните знаци!
-Беседа "Познавай и спазвай правилата!", изнесена от представител на РПУ град Стамболийски
- Изложба на тема "Моят безопасен път"
Учениците демонстрираха умения за правилно управление на велосипед и пресичане на пешеходна пътека.
В заключителната част на събитието учениците дадоха своето обещание да бъдат отговорни участници в движението и да спазват всички правила за безопасност.
Изказваме нашата благодарност на представителите на РПУ град Стамболийски - господин Пенков и госпожа Рупчева за отделеното време и внимание.