Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Еразъм +

В рамките на Европейската програма за образование и обучение „Еразъм + КД1, сектор „Училищно образование“, от месец юли 2019г.  „ОбУ Христо Ботев“ град Стамболийски работи по двугодишен проект “ Аз и ти – заедно можем повече“.

Проектът е финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси и съфинансиран от ЕС.

Целите на този  проект са пряко свързани със стратегията на ОбУ“ Христо Ботев“ и Европейския план за развитие на училището.

В периода от 03 октомври 2021 година до 10 октомври 2021 година бе осъществена Дейност 2- Втора мобилност. Госпожа Марияна Габерова-старши учител по английски език и госпожа Ива Пенкова-директор на училището посетиха Дъблин, Ирландия. Темата на тяхната мобилност е свързана с превенцията на учениците застрашени от отпадане.

Те посетиха St Dominic’s College, Peter McVerry Trust Learning Centre in Dublin където имаха възможност да се запознаят с организацията на ирландската образователна система, политиките, които се прилагат по отношение на ученици в риск от отпадане, както и да посетят различни учебни часове и да разгледат базата на училището. Посетиха и Crumlin Youthreach Center в Дъблин. Това е ценър, в който се обучават младежи между 15 и 20 години, които са напуснали образователната система или имат проблеми. В центъра те изучават математика, информационни технологии, изкуство и практически умения - готварство, фризьорство, градинарство и дърводелство. В центъра те се чувстват значими и се мотивират да продължат образованието си в колеж.

Изборът на тези курсове подкрепят необходимостта от квалификация за работа в мултикултурна среда и използването на адекватни подходи за създаване на атмосфера на зачитане и толерантност. Участието в тях спомага за по-успешното осмисляне на европейските приоритети в училище, както и прилагането им в цялостния училищен подход, предоставя  възможности за запознанство с учители от други европейски държави, работещи на същото образователно ниво, за  създаване на  нови международни проекти и споделяне на  добри практики.