Телефон за връзка +359 (0)339 62392

До родителите на ученици в 4 клас за учебната 2021/2022 година-запознаване с писмената работа на учениците

Уважаеми родители,

Информирам Ви, че може да се запознаете с писмените работи на Вашите деца на 09.06.2022 година/четвъртък/ от 9:00 часа до 17:30 часа в ОУ " Райна Княгиня", град Пловдив, ул. "Полк.Сава Муткуров"-40.

Запознаването става срещу издадена служебна бележка на ученика от училището и документ, удостояващ самоличността на ученика/ бележник, лична карта/. Ученикът се придружава от родител, настойник или попечител.

Сканираната писмена работа на ученика не се снима, записва, отпечатва или изнася от залата.

Не се допуска и разглеждането на други писмени работи.