Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯТА В СЕДМИЦАТА ЗА ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ - I – III КЛАС ЗА ПЕРИОДА 15 – 17. 03.2023г. / 29 – 30.05.2023г. В ОБУ „ХРИСТО БОТЕВ“ - ГРАД СТАМБОЛИЙСКИ

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

УТВЪРДИЛ:………………………….

ДИРЕКТОР /ИВА ПЕНКОВА/

 

 

 

ГРАФИК

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯТА

В СЕДМИЦАТА ЗА ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ -

 IIII КЛАС

ЗА ПЕРИОДА 15 – 17. 03.2023г. / 29 – 30.05.2023г.

В ОБУ „ХРИСТО БОТЕВ“ - ГРАД СТАМБОЛИЙСКИ

 

КЛАС

НАПРАВЛЕНИЕ / ТЕМА

ДАТА

ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ОТГОВОРНИК

I а

Здравно образование: /Здравословната храна за развитие на детския организъм/

15.03.2023 г.

11:00 – 14:00

класна стая

В. Кънева

I а

Гражданско образование / "Играем, за да се опознаем" - игрови техники срещу агресията и за сплотяване./

16.03.2023 г.

11:00 – 14:00

класна стая

В. Кънева

I а

Екологично образование / Проект „Обитатели в почвата“/

17.03.2023 г.

11:00 – 14:00

класна стая

В. Кънева

I а

Компетентности в областта на БЕЛ / Панаир на книгите и рожден ден на любимия герой .

29.05.2023 г.

11:15 – 14:15

класна стая

Ц. Тодорова

I а

Компетентности в областта на математиката /Моделиране на числата до 100 с различен дидактичен материал./

30.05.2023 г.

11:15 – 14:15

класна стая

Ц. Тодорова

II а

Здравно образование: /Здравословната храна за развитие на детския организъм/

15.03.2023 г.

11:00 – 14:00

класна стая

     В. Кънева

II а

Гражданско образование / "Играем, за да се опознаем" - игрови техники срещу агресията и за сплотяване./

16.03.2023 г.

11:00 – 14:00

класна стая

В. Кънева

II а

Екологично образование / Проект „Обитатели в почвата“/

17.03.2023 г.

11:00 – 14:00

класна стая

В. Кънева

II а

Компетентности в областта на БЕЛ / Панаир на книгите и рожден ден на любимия герой .

29.05.2023 г.

11:15 – 14:15

класна стая

Ил. Кътева

II а

Компетентности в областта на математиката /Моделиране на числата до 100 с различен дидактичен материал./

30.05.2023 г.

11:15 – 14:15

класна стая

Ил. Кътева

III а

Здравно образование / Нашата малка здравна книжка - изработване на книжки със здравни съвети, събрани статии и идеи за лятото

 

15.03.2023г

8:00 – 12:00ч

класна стая

Д. Челибийска

III а

Гражданско образование / "Играем, за да се опознаем" - игрови техники срещу агресията и за сплотяване

 

16.03.2023г.

8:00 – 12:00ч

класна стая

Д. Челибийска

III а

Екологично образование / Проект „Обитатели в почвата

 

17.03.2023г.

8:00 – 12:00ч

класна стая

Д. Челибийска

III а

Компетентности в областта на БЕЛ / Панаир на книгите и рожден ден на любимия герой .

29.05.2023г.

11:15 – 13:15ч

класна стая

Ф. Бенчева

III а

Компетентности в областта на математиката / Моделиране на числата до 1000 с различен дидактичен материал.

30.05.2023г.

11:15 – 13:00ч

класна стая

Ф. Бенчева

 

 

Изготвен от:

Цонка Тодорова – класен ръководител I а клас………………………….

Илияна  Кътева – класен ръководител II а клас………………………….

Фиданка Бенчева – класен ръководител III а клас……………………….