Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ГРАФИК ЗА УЧИЛИЩНИ ИЗЯВИ НА ВОКАЛНА ГРУПА ,,СЛАДКИТЕ ПУКАНКИ“ По НП ,,Заедно в изкуствата и спорта Модул 1. Изкуства

 

 

№ по ред

 

Тема

 

Дата на провеждане

Час на провеждане

Място на провеждане

Брой часове

1

Участие в училищно  тържество по случай Коледа и Нова година

Вокално изпълнение на песента ,,Иде Коледата свята“

23.12.2022г.

11.55- 12.30

ОбУ ,,Христо Ботев“

град Стамболийски

1

2

Участие в училищно  тържество по случай 19.02.

Вокално изпълнение на песента ,,Апостоле“

17.02.2023г.

11.55- 12.30

ОбУ ,,Христо Ботев“

град Стамболийски

1

3

Участие в училищно  тържество по случай 03.03.

Вокално изпълнение на песента ,,Шипченският връх“

02.03. 2023г.

16.05- 16.40

ОбУ ,,Христо Ботев“

град Стамболийски

1

4.

Участие в училищно  тържество по случай 08.03.

Вокално изпълнение на песента ,,Песен за мама“

08.03.2023г.

15.55- 16.30

ОбУ ,,Христо Ботев“

град Стамболийски

1

5

Междуучилищни изяви

Вокално изпълнение на песните ,,Детство мое“ и ,,Роклята на мама“

24.04.2023г.

13.30

Народно читалище ,,Просвета“ град Перущица

1

Изготвил:………………………………

/Ил. Кътева/