Телефон за връзка +359 (0)339 62392

График за училищни изяви на Театрална група „Арлекино” по НП„ Заедно в изкуствата и спорта” Модул „Изкуства” Ръководител: Иванка Папалакова

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. СТАМБОЛИЙСКИ

Ул. „Марица” №132, тел:0339/6 23 92, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

График

 за училищни изяви

 на Театрална група „Арлекино”

 по НП„ Заедно в изкуствата и спорта”

Модул  „Изкуства”

Ръководител: Иванка Папалакова

 

 

Тема на заниманието

Дата

Начален час

Място

Брой часове

1

Вътрешноучилищни изяви

Представяне на театралната постановка Бъдни вечер

 

16.12.2022г.

 

13.10

 

ОбУХристо Ботев

град Стамболийски

 

2

2

Междуучилищни изяви

Съвременна драматизация на приказка

 

24.04.2023г.

 

13.30

 

Народно читалище Просвета

град Перущица

 

2

 

 

 

                                                                                                                                       Изготвил: …………….

                                                                                                                         /Иванка Папалакова