Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Вътрешна квалификация

 На 27.02.2023 година от 16:00 часа съгласно плана за квалификационна дейност на ОбУ "Христо Ботев", град Стамболийски ще се проведе вътрешна квалификация- открита практика на тема " Развиване на  креативността на учениците чрез включването им в различни проекти" от Фиданка Бенчева-старши учител начален етап.