Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Записване на учениците в 8 клас за учебната 2023/2024 година след първи етап на класиране

ОбУ „ХРИСТОБОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069; emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

          Уважаеми родители,

 

   Записването на ученици на І етап на класиране или подаването на заявление за участие във ІІ етап на класиране, по график е от 13.07.2023 г. до 17.07.2023 г. и се извършва в училището, в което са приети. 

   Учениците се записват в училището, в което са приети, като подават следните документи съгласно чл. 72 от Наредба 10/01.09.2016 г.:

1.     Заявление до директора;

2.     Оригинал на свидетелството за основно образование;

3.     Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалности от професии;

 

 

   Работното време на комисията за записване е от 8.00 ч. до 17.00 ч.

   Място за приемане на документите – канцелария.