Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Заповед № РД09-205 / 26.01.2024 г. на Министъра на образованието и науката, относно преустановяване на присъствения образователен процес в периода 29.01 - 02.02.2024 г. вкл.