Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Движение на средствата от делегирания бюджет за първо тримесечие на 2024 г.