Телефон за връзка +359 (0)339 62392

График за провеждане на производствена практика 10 клас

УТВЪРЖДАВАМ:

Ива Пенкова

Директор на

Обединено училище „Христо Ботев“ – град Стамболийскси

 

ГРАФИК

За произвеждане на производствена практика на учениците от  Х клас

Професия/

Специалност

Клас

Списък на ученици

Ръководител

Период от…

до….

01.07- 12.07.2024 г

Време за провеждане

 

Място на провеждане

Забележка

1.

професия: Помощник в строителството

код: 582080

специалност: Основни и довършителни работи

код: 5820801

Х

Димитър Валериев Димитров

Митко Сашов Драганов

Стефан Александров Янков

Стоян Илиянов Асенов

Янко Юриев Стоянов

Живко

Йорданов

01.07.2024 г.

02.07.2024 г.

03.07.2024 г.

04.07.2024 г.

05.07.2024 г.

08.07.2024г. 09.07.2024 г.

10.07.2024г. 11.07.2024 г.

12.07.2024 г.

1.08.00 -09.00

2.09.00-10.00

3.10.00-11.00

11:00-11:30

почивка 30 мин.

4.11.30-12.30

5.12.30-13.30

6.13.30-14.30

Почивка 10 минути

7.14:40-15:40

Учебна работилница

на ОбУ“Христо Ботев“

град Стамболийски

 

2.

професия:  542090 „Работник в производството на облекло”

специалност: 5420901 „Производство на облекло”

 

Х

Снежа Василева Георгиева

Соня Янкова Шуманова

Фанка Асенова Шуманова

Божанка

Арнаудова

01.07.2024 г.

02.07.2024 г.

03.07.2024 г.

04.07.2024 г.

05.07.2024 г.

08.07.2024г. 09.07.2024 г.

10.07.2024г. 11.07.2024 г.

12.07.2024 г.

 

1.08.00 -09.00

2.09.00-10.00

3.10.00-11.00

11:00-11:30

почивка 30 мин.

4.11.30-12.30

5.12.30-13.30

6.13.30-14.30

Почивка 10 минути

7.14:40-15:40

Учебна работилница

на ОбУ“Христо Ботев“

град Стамболийски

 

Забележка: на  01.07.2024 г. , 05.07.2024 г. , 11.07.2024 г., 12.07.2024 г- 7 часа

                    на  01.07.2024 г, 02.07.2024 г., 03.07.2024 г., 08.07.2024 г., 09.07.2027 г., 10.07.2024 г. – 6 часа