Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Ред за запознаване с проверените и оценени индивидуални изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език от национално външно оценяване в края на VІІ клас на учебната 2023/2024 г. в електронна среда