Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Информация относно провеждане на държавни изпити за учениците от 10 клас

ДИ- част от теория на професията " Работник в производството на облекло" - 15.07.2024, начален час 9:00, в кабинет по практика. ДИ - част от теория на професията" Помощник в строителството", 15.07.2024, начален час 9:00 в кл.стая на 10 клас. ДИ- част от практика на професията " Работник в производството на обрекло ", 17.07.2024, от 9:00 часа в кабинет по практика. ДИ- част от практика на професия " Помощник в строителството", начален час 9:00, на 17.07.2024, в кабинет по практика.

Учениците да се явят на посочените дати в училище в 8:00 ч. за инструтаж.