Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Нови интерактивни класни стаи в ОУ "Христо Ботев"

ОУ "Христо Ботев гр. Стамболийски е част от голямото семейство на иновативните училища на Уча се. България.Всички учители имат едногодишен абонамент за сайта, който предоставя на децата и преподавателите разнообразни видео уроци, упражнения и игри за всички класове и по всички учебни предмети.Целта е да направим училището интересно и забавно място за учениците, а в резултат на това да се повишат индивидуалните резултати на децата по предмети, както и превенция на ранното напускане на училище.За целта още през декември всяка класна стая се сдоби с лаптоп, мултимедиен проектор и достъп до интернет!Всички ние-ученици и учители сме много щастливи от новите интерактивни класни стаи и с усмивки посрещаме новите предизвикателства на съвремените технологии!