Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Седмица на иновациите 19-23.03.2018 в ОУ"Христо Ботев", град Стамболийски

ОУ"Христо Ботев" е част от голямото семейство на иновативните училища в България.Пред 2017/2018 година 33 първокласници се обучават в нестандартна учебна среда по иновативни и интерактивни методи на преподаване.Целта ни е да задържим учениците в училище, да намалим броя на отсъствията, да привлечем родителите в училище, да повишим мотивацията на учениците и техните резултати в края на годината.В периода 19-23.03.2018 година в ОУ"Христо Ботев", град Стамболийски ще се проведе "Седмица на иновациите".Инициативата е част от дейностите по  проекта.В този  период всички ученици от училището, по всички учебни предмети ще се обучават по иновативни методи.Освен това в коридорите на училището ще бъдат "Окачени" книжки, които учениците ще имат възможност да четат в междучасията.Обособен е и кът за четене, оцветяване и подреждане на приказки.Идеята на учителите е по нестандартен начин да провокират у учениците желание да четат и да осмислят свободното си време.