Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Важно съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДПИСАНИЕ С ИЗХОДЯЩ НОМЕР №11-4/21.01.2019 ГОДИНА ОТ ДОКТОР ТАНЯ ВАНЧЕВА-МАНЧЕВА, ДИРЕКТОР НА РЗИ-ПЛОВДИВ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.105, АЛ.5 ОТ ЗПУО, СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ УЧЕБНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ВЪВ ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОТ 22.01.2019 ДО 25.01.2019 ВКЛЮЧИТЕЛНО.