Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Новини

 

На 16.02.2018 година в залата за тържества на ОУ“Христо Ботев“, град Стамболийски от 15:30 часа се проведе иновативен открит урок „Познаваме ли Васил Левски?“.В урока взеха участие първокласниците и техните родители.Малките ученици запознаха своите родители с живота и делото на Дякона, изпяха песнички, рецитираха стихчета.В края на урока децата и родителите, оцветиха картинка за Васил Левски и подредиха табло.

Уважаеми родители,

Заповядайте на 16.02.2018 година в залата за тържества на ОУ“Христо Ботев“, град Стамболийски от 15:30 часа.Заедно с Вашите деца ще участвате в иновативен открит урок „Познаваме ли Васил Левски?“

Подготвили сме Ви много песни, стихчета и забавни игри!

 

Очакваме Ви!

 

 

 

 

 

 

Целта на иновацията е насочена към подобряване на трите основни компонента, от които зависи качественото образование-родителите, учениците, учителите.Родителите ще бъдат привлечени на територията на училището като им се предостави възможност да присъства в часовете на своите деца и да подпомагат дейността на учителя, самите те да представят урок пред своите деца, да участват в извънкласни дейности и в родителски срещи от „нетрадиционен тип“.Учениците да посещават редовно училище, да намалее броя на извинените и неизвинени отсъствия, да повишат мотивацията си за учене, да имат възможност да бъдат подпомагани от техни връсници, ако срещат трудности с учебния материал или имат проблемно поведение- дете помага на дете, да се повиши качеството на образование. Учителите ще имат възможност за усъвършенстване и квалификация, участие в открити практики и конференции с цел обмяна на добри практики.За да се чувстват комфортно и уютно в училище за родителите ще се създаде специална стая „Стая на идеите“.В нея родителите ще могат да се събират и обсъждат актуални и важни въпроси, възникнали в процеса на обучението както по между си, така и с учителите и ръководството на училището.Родителите и учителите ще впрегнат общи усилия, за да обновят и създадат място , което ще „ражда идеи“, които ще подобрят качеството на образованието на децата им.Стаята ще е обзаведена с модерни и комфортни мебели, а родителите ще имат достъп до интернет, компютър и книги.Родителите ще имат възможност да участват в обучението на децата си като присъстват в учебните часове и помагат на учителя, ще участват в различни инициативи със своите деца-спортни празници, благотворителни базари, концерти, училищни празници и чествания.Родителите ще присъстват на родителски срещи от „нетрадиционен тип“-ще решават казуси, ще инициират различни дейности по повод на празници на класа за Коледа, 8-ми март и други. Учениците ще се обучават в „различна класна стая“, която освен с традиционните училищни чинове разполага и с дивани, стол-барбарон, килимче, лаптоп, мултимедиен прожектор, таблети, достъп до интернет.По време на час ще имат възможност да изберат дали да седят на чин или да легнат на дивана или килима.Учениците ще използват по-рядко учебници и тетрадки, а по-често видео уроци, таблети, тематични работни листове, съобразени с индивидуалните възможности на ученика.Учениците ще се обучават чрез иновативни методи като:Приказка за пет минути, Сметобол, Приказка-комикс, Вестник на класа, Игра“Непослушната ръка“, Вълшебното кубче, Сладки буквички, Азбука на стената, Азбучен дартс, Игра на гласните и съгласните, Дядо и ряпа-книжка хармоника, Задачи за добри търсачи-търсят буква /А/ и я ограждат в статия от вестник, Движи се с глаголите, Танцувам и броя и други.При подходящи климатични условия учениците ще имат възможност да се обучават на открито- да четат или рисуват в двора на училището-на тревата или на пейка.Ще заложим на проектното обучение и оценяване.На учениците ще се поставя задача, свързана с глобални световни проблеми като опазването на околната среда, а те ще представят своята гледна точка с проект изработен от тях или съвместно с родителите им. Ще заложим на наставничеството сред учениците с цел подобряване на постигнатите в образователния процес компетенции и проблемното поведение.Учебниците ще бъдат заменени от образователни видео уроци , презентации, а тетрадките от видео упражнения и учебни видео игри.Тези ресурси учителите ще могат да ползват от сайта Уча.се, за който имат безплатен абонамент.Учителите ще имат възможност да повишат своята квалификация, да участват в различни обучения, открити училищни и междуучилищни практики, конференции, кръгли маси и други, с цел представяне на дори практики.Ще създадат банка от материали, които ще се използват от всички учители.