Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Новини

Ние-учениците и учителите от ОУ"Христо Ботев", град Стамболийски-активно се включваме в десетдневката по повод 144 години от гибелта на Апостола.Мултимедийна презентация на художника Матей Матеев, който ще представи паметниците на Дякона по света, ще се проведе на 15.02.2016 година от 13.45 в нашето училище.Други интересни мероприятия от училищната програма са:

 

 

ПРОГРАМА

09.02.2017 г. – ЧЕТВЪРТЪК
Място: ОУ „Христо Ботев“ общ. Стамболийски
13.40 – Организиране на изложба от материали за Васил Левски.

10.02.2017 г. – ПЕТЪК
Място: ОУ „Христо Ботев“ общ.Стамболийски
13.40-14.40 – Родословно дърво по майчина и бащина линия на Васил Левски – изработване

15.02.2017г. – СРЯДА
Място: ОУ „Христо Ботев“ общ.Стамболийски

13.45-14.30 – „Паметници на Васил Левски по света“ – мултимедийна презентация с беседа от Матей Матеев – художник, член на Общински комитет „Васил Левски“ гр.Пловдив.
15.30-16.30 – Тефтерчето на Васил Левски – препис.

17.02.2017 г. – ПЕТЪК
Място: ОУ „Христо Ботев“ общ.Стамболийски

09.40-10.40 – Рецитиране на стихове в памет на Апостола – в сградата на училището.

Инициативите са подготвени от Маруся Великова-старши учител по БЕЛ и учениците от Ученическия парламент в училище.
Т.Янкова-старши учител по ФВС ще проведе състезание "Лъвски скок".

ОУ "Христо Ботев гр. Стамболийски е част от голямото семейство на иновативните училища на Уча се. България.Всички учители имат едногодишен абонамент за сайта, който предоставя на децата и преподавателите разнообразни видео уроци, упражнения и игри за всички класове и по всички учебни предмети.Целта е да направим училището интересно и забавно място за учениците, а в резултат на това да се повишат индивидуалните резултати на децата по предмети, както и превенция на ранното напускане на училище.За целта още през декември всяка класна стая се сдоби с лаптоп, мултимедиен проектор и достъп до интернет!Всички ние-ученици и учители сме много щастливи от новите интерактивни класни стаи и с усмивки посрещаме новите предизвикателства на съвремените технологии!

На 27.01.2017 година в спортната зала на ОУ"Христо Ботев" - град Стамболийски се проведе представителна изява на клуб”Да успеем заедно”-група за занимания по интереси по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на
способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности,развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І.Ръководител на клуба е госпожа Трендафила Янкова, която успява да привлече учениците в училище и да им предоставя различни възможности за изява. Нашите ученици показаха завидни футболни умения по време на контролната среща с децата от градския отбор по футбол- "Тракия" с треньор Петър Бръсков, който също присъстваше на представителната изява.Срещата премина много емоционално, а учениците от ОУ "Христо Ботев" бяха подкрепени от мажоретния състав към училището.Официален гост на събитието беше Васил Толчев-отговорник за спортната дейност към община Стамболийски.