Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Новини

На 26.01.2023 година от 17:00 часа съгласно плана за квалификационна дейност на ОбУ "Христо Ботев", град Стамболийски ще се проведе вътрешна квалификация на тема "Груповата работа в часовете по история и цивилизации в прогимназиален етап" от Тодор Тодоровов-учител прогимназиален етап.

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 277

От 11.01.2023 г.

 

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 2 и ал. 3, т. 1 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование и Решение на ПС Протокол № 7 / 10.01.2023 г.

 

 

 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

 

  Начин  на балообразуване за кандидатстване в осми клас за учебната 2023/2024 г. в Обединено училище „Христо Ботев“, град Стамболийски, община Стамболийски,  да бъде на следния принцип:

-          Удвоената оценка по български език и литература и математика от  НВО /национално външно оценяване/;

-          Оценката по български език и литература и оценката по технологии и предприемачество от свидетелството за основно образование от раздел А на Учебния план.

 

   Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

 

 Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /

ОбУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД № РД – 10 276

От 11.01.2023 г.

 

На основание чл. 259 ал.1, чл. 258 ал. 1  от Закона за предучилищното и училищното образование и Решение на ПС Протокол № 7 / 10.01.2023 г.

 

 

 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

 

   Държавния план – прием за осми клас на учебната 2023/2024 година в Обединено училище „Христо Ботев“, град Стамболийски:

-          Брой паралелки – 0,5; Код на професията – 542090; Наименование на професията – Работник в производство на облекло; Код на специалността – 5420501; Наименование от специалността от професия – Производство на облекло; Брой места – 13; Изучаване на чужд език – английски език – неинтензивно и неразширено; Форма на обучение – дневна форма; Срок на обучение – 3 години; Степен на професионална квалификация – I

-          Брой паралелки – 0,5; Код на професията – 582080; Наименование на професията – Помощник в строителството; Код на специалността – 5820801; Наименование от специалността от професия – Основни и довършителни работи; Брой места – 13; Изучаване на чужд език – английски език – неинтензивно и неразширено; Форма на обучение – дневна форма; Срок на обучение – 3 години; Степен на професионална квалификация – I.

 

   Настоящата заповед да се публикува на сайта на училището от ст. учител по математика и ИТ Надя Алексиева.

 

 Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР:……………..

                    / Ива Пенкова /

 

Предстоящи събития

Нашата гордост

Сподели

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn