Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Новини

Уважаеми родители,

Заповядайте на 07.03.2018 година в залата за тържества на ОУ“Христо Ботев“, град Стамболийски от 15:30 часа.Заедно с Вашите деца ще участвате в иновативен открит урок „Празникът на мама-8 март“

Подготвили сме Ви много песни, стихчета и забавни игри!

След урока ще се проведе среща-разговор с директора на училището и класните ръководители в „Стаята на идеите“.Те ще Ви запознаят с иновативните методи, които използват в училище, резултатите от иновацията и какво предстои във втори клас.Ще чуем и Вашето мнение за удовлетвореността Ви от иновацията.

Очакваме Ви!

 

На 12.03.2018 година в заведението на ул.П.Р.Славейков №31 в ромската махала от 17:30 часа,  се проведе родителска среща от нетрадиционен тип с дневен ред:

Ø Попълване на анкета с цел установяване на удовлетвореността Ви от участието на Вашето дете в иновационен проект.

Ø Запознаване с резултатите от иновацията до момента.

Ø Запознаване с образователните резултати на Вашето дете.

Всички родители се включиха активно в срещата, коята се проведе в неформална обстановка.

      Уважаеми родители,

Заповядайте на 12.03.2018 година в заведението на ул.П.Р.Славейков №31 в ромската махала от 17:30 часа, където ще се проведе родителска среща с дневен ред:

Ø    Попълване на анкета с цел установяване на удовлетвореността Ви от участието на Вашето дете в иновационен проект.

Ø    Запознаване с резултатите от иновацията до момента.

Ø    Запознаване с образователните резултати на Вашето дете.

Очакваме Ви!