Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Проекти

     В зависимост от потребностите на учениците се ориентираме към включване в разнообразни проекти и програми. Целите, които си поставяме, са

·        Повишаване на мотивацията на учениците за ефективно включване в образователния процес

·        Осмисляне на свободното време на учениците

·        Развиване на допълнителни знания, умения и компетентности

·        Ограничаване броя на отпадащите ученици

·        Намаляване на агресията между децата и толерантно отношение към различията

Проект от 8. клас на тема „Геосфери на Земята”.

От 09.11.2023 г. успешно провеждаме тренинги с лектори от Пожарна безопастност и превенция аварии и бедствия на населението по Проект: “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”, част от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж!
Продължителността е до края на месец ноември и поставената цел е да бъдат обхванати всички паралелки от I до X клас.
Стартираме с 2. и 6. клас.

По НП " Заедно в изкуствата и спорта" се проведе футболен турнир за 5., 6., 7. и 8. клас. Участниците демонстрираха активност и спортменски дух! Отборът на 6. клас е краен победител!

 

Предстоящи събития

Нашата гордост

Сподели

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn