Телефон за връзка +359 (0)339 62392

“ Аз и ти – заедно можем повече“ - Европейска програма за образование и обучение „Еразъм +"

logo ERASUM

 

В рамките на Европейската програма за образование и обучение „Еразъм + КД1, сектор „Училищно образование“, от месец юли 2019г.  „ОУ Христо Ботев“ град Стамболийски работи по двугодишен проект “ Аз и ти – заедно можем повече“. Проектът е финансиран от Центъра за развитие на човешките ресурси и съфинансиран от ЕС.

Целите на този  проект са пряко свързани със стратегията на ОУ“ Христо Ботев“ и Европейския план за развитие на училището.

В периода от 21 октомври 2019 година до 01 ноември 2019 година бе осъществена Дейност 1- Първа мобилност. Госпожа М.Габерова- учител по английски език  и г-жа Ив. Папалакова- начален учител, участваха в структуриран обучителен курс на тема „Creative Тeaching in the Primary English Language Classroom“, организиран от Lake School of English, Oxford, Англия, Великобритания.

Курсът бе интерактивен и акцентираше върху развитието на професионалните умения на учителите. Включваше дейности, които са съобразени с продължителността и целите на програмата, имаше баланс между теория и практика, както и  възможност за споделяне на наученото.

          Съдържанието на програмата на курса беше в точно съответствие с подписаното тристранно споразумение за спазване на качеството на проектните дейности от страна на участващите страни.

Основни теми в курса „Creative Тeaching in the Primary English Language Classroom“ бяха:

*    Език, живот и култура във Великобритания днес;

*    Британската образователна система;

*    Използване на различни методи за развитие на въображението, комуникация и езика;

*    Дигитални медии и ИКТ с учениците, развиващи грамотност, четене, писане;

*    Практическо произношение;

*    Разбиране на концепциите за CLIL, създаване на творчески дейности в класната стая с CLIL;

*    Развиване на лични езикови умения: правилно произношение, опресняване и актуализиране на английския език и обновяване методиката на преподаване.

Изборът на този курс подкрепя необходимостта от квалификация за работа в мултикултурна среда и използването на адекватни подходи за създаване на атмосфера на зачитане и толерантност. Участието в него спомага за по-успешното осмисляне на европейските приоритети в училище, както и прилагането им в цялостния училищен подход, предоставя  възможности за запознанство с учители от други европейски държави, работещи на същото образователно ниво, за  създаване на  нови международни проекти и споделяне на  добри практики.