Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Няма налично описание.

Училището работи по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014-2020) Дейност 1:Организиране и провеждане допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи. Обхванати са 14 деца от ПГ – 5  и ПГ -6 години с двама ръководители- Силвия Гарова и Елена Кръстева.