Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

НАЧАЛЕН ЕТАП-считано от 23.01.2017 година

Дни от седмицата

Час

ПГ-5 год

ПГ-6 год.

І

ІІ

ІІІ

 ІV

ПОНЕДЕЛНИК

1.

Български език и литература - ПС

Български език и литература - ПС

Български език и литература

Изобразително

изкуство               

Изобразително

изкуство               

Английски език

 

2.

Околен свят - ПС

Околен свят - ПС

Български език и литература

Английски език

Български език и литература

Български език и литература

 

3.

Физическа култура - ПС

Изобразително изкуство - ПС

Музика

Математика

Български език и литература

Математика

 

4.

 

Физическа култура - ПС

Математика               

Български език и литература

Математика

Изобразително

изкуство                

 

5.

 

 

 

Околен свят

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Математика - ПС

Математика - ПС

Физическо възпитание и спорт

Домашен бит и техника

Музика

Български език и литература

 

2.

Изобразително изкуство - ПС

Български език и литература - ПС

Математика

Математика

Английски език

Български език и литература

 

3.

Физическа култура - ПС

Физическа култура - ПС

Български език и литература

Български език и литература

Математика

Математика

 

4.

Български език и литература - ПС

 

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Човекът и обществото

 

5.

 

 

Час на класа

Час на класа

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

 

6.

 

 

 

 

Час на класа

Час на класа

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЯДА

1.

Български език и литература - ПС

Математика - ПС

Математика

Музика

Човекът и природата

Английски език

 

2.

Музика - ПС

Конструиране и технологии - ПС

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

Музика

 

3.

Конструиране и технологии - ПС

Изобразително изкуство - ПС

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Български език и литература

Математика

 

4.

 

Музика - ПС

Околен свят

Български език и литература

Математика

Български език и литература

 

5.

 

 

Технологии и предприемачество

 

ДЧ по физическо възпитание и спорт – 1 час *

Физическо възпитание и спорт

Домашен бит и техника

 

6.

 

 

 

 

 

 

ДЧ по физическо възпитание и спорт – 1 час*

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

1.

Математика - ПС

Математика - ПС

Изобразително изкуство

Музика

Изобразително изкуство

Математика

 

2

Изобразително изкуство - ПС

Околен свят - ПС

Изобразително изкуство

Математика

Английски език

Български език и литература

 

3.

Физическа култура - ПС

Български език и литература -ПС

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

 

4.

 

Физическа култура - ПС

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Музика

 

5.

 

 

Физическо възпитание и спорт – ИУЧ

Физическо възпитание и спорт

 

Математика

Човекът и природата

 

 

 

 

 

 

ДЧ по физическо възпитание и спорт – 1 час *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТЪК

1.

Околен свят - ПС

Български език и литература - ПС

Български език и литература – ИУЧ

Английски език

Домашен бит и техника

Български език и литература

 

2.

Музика - ПС

Музика - ПС

Български език и литература – ИУЧ

Физическо възпитание и спорт

 

Български език и литература - ЗИП

Английски език

 

3.

Конструиране и технологии - ПС

Конструиране и технологии - ПС

Математика

Български език и литература - ЗИП

Математика - ЗИП

Български език и литература - ЗИП

 

4.

 

 

Музика

Български език и литература - ЗИП

Човекът и обществото

Математика - ЗИП

 

5.

 

 

УЧОПСД – 1 час **

 

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда:

* - Модул „Подвижни игри”

** - Модул „Лека атлетика”                                                   

 

  ДИРЕКТОР:………………..         

              /Ива Пенкова/

 

СЧИТАНО ОТ 23.01.2017 ГОДИНА

 

УТВЪРЖДАВАМ СЪС ЗАПОВЕД № 346  / 17.01.2017г.