Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ХРИСТО БОТЕВ”

ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - считано от 30.01.2017 година.

Дни от седмицата

Час

V

VІІ

VІІІ

ПОНЕДЕЛНИК

1.

Музика

Информационни технологии/ІI група

Български език и литература

Биология и здравно обр.

2.      

Български език и литература

Математика

Музика

География и икономика

3.

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Английски език/ Руски език

Музика

4.

География и икономика

Музика

Математика

Английски език/ Руски език

5.

Английски език

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Математика

6.

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Биология и здравно обр.

Български език и литература

7.

УЧОПСД – 2 часа **

( през седмица )

Информационни технологии/І група

ДЧ по физическо възпитание и спорт- 2 часа * ( през седмица )

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРНИК

 

 

 

 

 

 

 

1.

Технологии и предприемачество

Математика

Български език и литература

История и цивилизация

2.

Английски език

История и цивилизация

Математика

Български език и литература - ЗИП

3.

Български език и литература

Изобразително изкуство

История и цивилизация

Английски език/ Руски език

4.

История и цивилизация

Изобразително изкуство

Английски език/ Руски език

Български език и литература

5.

Математика

Български език и литература

Български език и литература ЗИП

Физическо възпитание и спорт

6.

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Технологии

Математика

 

Ч К

Ч К

ЧК

ЧК

 

 

 

 

 

 

СРЯДА

 

 

1.

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Информационни технологии/ІI група

Химия и опазване на околната среда

2.

Математика

Български език и литература - ЗИП

Физическо възпитание и спорт

География и икономика

3.

Изобразително изкуство

Математика

Физика и астрономия

Български език и литература

4.

Български език и литература

Човекът и природата

Химия и опазване на околната среда

Изобразително изкуство

5.

Човекът и природата

Домашна техн. и икономика

География и икономика

Математика

6.

Български език и литература

География и икономика

Математика

Физика и астрономия

7.

 

ДЧ по физическо възпитание и спорт- 2 часа * ( през седмица )

Информационни технологии/І група

ДЧ по физическо възпитание и спорт- 2 часа * ( през седмица )

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

1.

Физическо възпитание и спорт

Музика

Биология и здр. образование

Информационни технологии/ІI група

2.

Български език и литератураЗИП

География и икономика

Математика

Физическо възпитние  и спорт

3.

Музика

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт -ЗИП

Английски език / Руски език

4.

Математика

Български език и литература

Английски език/Руски език

Химия и опазване на околната среда

5.

Човекът и природата

Математика

Български език и литература

Биология и здравно образование

6.

Английски език

Човекът и природата

География и икономика ЗИП

Математика

7.

 

 

 

 

Информационни технологии/І група

ПЕТЪК

1.

Физическо възпитание и спорт -ЗИП

Математика - ЗИП

Изобразително изкуство

Български език и литература

2.

Математика

Физическо възпитание и спорт -ЗИП

История и цивилизация

Български език и литература

3.

История и цивилизация

Български език и литература

Физика и астрономия

Изобразително изкуство - ЗИП

4.

Човекът и природата

История и цивилизация

Изобразително изкуство

Математика - ЗИП

5.

Информационни технологии

Английски език

Български език и литература

Физика и астрономия

6.

Английски език

Човекът и природата

Български език и литература

Технологии

 

7.

 

ЧК-БД ***

ЧК-БД ***

ЧК-БД ***

             Легенда:

* - Модул „Спортно-подготвителни игри”                                                                                                                                                            

** - Модул „Баскетбол”

 

Забележка:

ЧК-БД *** - Часовете по БД, включени в ЧК, се провеждат от класния ръководител  на V клас.

 

                                                                                                                                                                       

 

 

  ДИРЕКТОР:………………..         

              / Ива Пенкова /

 

СЧИТАНО ОТ 30.01.2017 ГОДИНА

УТВЪРЖДАВАМ СЪС ЗАПОВЕД №  346  / 17.01.2017г.