Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069;E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА

2018/2019  ГОДИНА,

СЧИТАНО ОТ 17.09.2018 Г.

 

 

УЧИТЕЛ

ПРЕДМЕТ

ДЕН

НАЧ.ЧАС

1.

Маруся Великова

Български език и литература

Понеделник

библиотека

14.35 –15.20

2.

Марияна Габерова

Англиски език

Петък

ст. VІ кл

14.35 –15.20

3.

Надя Алексиева

Информационни технологии и Математика

Сряда

в комп. к-т

14.35 – 15.20

4.

Лучка Байрактарова

География и икономика

Изобр. изкуство

Технологии

Сряда

каб. по изобразително изкуство

14.35 –15.20

5.

Мариана Барзева

Природни науки

(ЧП/БЗО/ФА/

ХООС)

Сряда

каб. по физика

14.35 –15.20

6.

Трендафила Янкова

Физическо възпитание и спорт

Понеделник

спортна зала

14.35 –15.20

7.

Димитрия Челибийска

История и цивилизации

Сряда

каб. на пед. съветник

14.35 –15.20

8.

Петър Кръстев

Музика

Понеделник

каб. по музика

14.35 –15.20

 

НАЧАЛНИ УЧ-ЛИ

 

 

 

1.

Цонка Тодорова – І

 

Понеделник

кл. стая на I кл.

11.50-12.30

2.

Илияна Кътева – II а

 

Понеделник

кл.стая на IIа кл

11.55-12.30

3.

Василка Кънева – ІІ б

 

Понеделник

кл.стая на IIб кл

11.55-12.30

4.

Фиданка Бенчева - ІІІ

 

Вторник

кл.стая на III кл

13.00-13.40

5.

Иванка Папалакова - ІV

 

Вторник

кл.стая на IV кл

13.00-13.40

 

 ГРАФИКЪТ Е УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-10-880 / 14.09.2018 г.

 

 

  ДИРЕКТОР:…………………

                                / Ива Пенкова /

 

 

 

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069;E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019  ГОДИНА,

СЧИТАНО ОТ 17.09.2018 Г.

 

 

УЧИТЕЛ

ПРЕДМЕТ

ДЕН

НАЧ.ЧАС

1.

Маруся Великова

Български език и литература

Петък

библиотека

14.35 –15.20

2.

Марияна Габерова

Англиски език

Сряда

ст. VІ кл

14.35 –15.20

3.

Надя Алексиева

Информационни технологии и Математика

Понеделник

в комп. к-т

14.35 –15.20

4.

Лучка Байрактарова

География и икономика

Изобр. изкуство

Технологии

Четвъртък

каб. по изобразително изкуство

14.35 –15.20

5.

Мариана Барзева

Природни науки

(ЧП/БЗО/ФА/

ХООС)

Вторник

каб. по физика

14.35 –15.20

6.

Трендафила Янкова

Физическо възпитание и спорт

Петък

спортна зала

14.35 –15.20

7.

Димитрия Челибийска

История и цивилизация

Вторник

каб. на пед. съветник

14.35 –15.20

8.

Петър Кръстев

Музика

Петък

каб. по музика

14.35 –15.20

 

НАЧАЛНИ УЧ-ЛИ

 

 

 

1.

Цонка Тодорова – І

 

Вторник

кл. стая на I кл.

11.55-12.30

2.

Илияна Кътева – II а

 

Петък

кл.стая на IIа кл

11.55-12.30

3.

Василка Кънева – ІІ б

 

Петък

кл.стая на IIб кл

11.55-12.30

4.

Фиданка Бенчева - ІІІ

 

Четвъртък

кл.стая на III кл

13.00-13.40

5.

Иванка Папалакова - ІV

 

Сряда

кл.стая на IV кл

12.20-13.00

 

 ГРАФИКЪТ Е УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-10-879 / 14.09.2018 г.

 

 

  ДИРЕКТОР:…………………

                                / Ива Пенкова /


ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069;E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМНИЯ ДЕН И ЧАС НА

УЧИТЕЛИТЕ - РАБОТА С РОДИТЕЛИ

 

2018 - 2019 учебна година,

считано от 17.09.2018 г.

 

 

 

 

Учител, клас

Приемен ден

Час

 

1.

Ива Пенкова - Директор

Сряда

Дирекция

13.30 – 14.30

2.

Цонка Тодорова   - І

 

Сряда

11.00 – 12.00

3.

Илияна Кътева – II а

 

Сряда

08.40 – 09.40

4.

Василка Кънева – IІ б

 

Сряда

09.20 – 10.20

5.

Фиданка Бенчев  - IІІ

 

Петък

10.30 – 11.30

6.

Иванка Папалакова – ІV

 

Понеделник

09.30 – 10.30

7.

Надя Алексиева  -    V

 

Вторник

10.45 – 11.45

8.

Маруся Великова -  

 

Четвъртък

08.50 – 09.50

9.

Трендафила Янкова - VІІ

Вторник

11.50  – 12.50

10.

Марияна Габерова

Петък

11.30 – 12.30

11.

Мариана Барзева

Четвъртък

8.50 – 9.50

12.

Димитрия Челибийска

Понеделник

8.50 – 9.50

13.

Лучка Байрактарова

Четвъртък

8.00 – 9.00

 

 

ГРАФИКЪТ Е УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД-10- 849 /14.09.2018г.

 

 

 

ДИРЕКТОР:……………….

                      / Ива Пенкова /