Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ЧСД    И    ДЧ  ПО  ФВС

Приложение: Информация относно организацията за провеждането на ДЧ по ФВС и ЧСД

Община Стамболийски, Град Стамболийски, Основно училище „Христо Ботев”

 

 

Клас/паралелка

Име  на учителя,водещ ДЧ по ФВС и УЧОПСД

Специалност на учителя,водещ ДЧ по ФВС

Избран от учителя модул

Място и час на провеждане на ДЧ по ФВС

 

І   клас

Трендафила Янкова

НСА-учител по ФВС

Лека атлетика

Спортна зала  -      сряда – 11.10-11.45

 

ІI а клас

Трендафила Янкова

НСА-учител по ФВС

Лека атлетика

Спортна зала  -      петък – 11.10-11.45

 

ІІ б клас

Трендафила Янкова

НСА-учител по ФВС

Лека атлетика

Спортна зала  -      четвъртък 11.10-11.45

 

ІІІ  клас

Трендафила Янкова

НСА-учител по ФВС

Лека атлетика

Спортна зала  -      понеделник 12.20-13.00

 

ІV клас

Трендафила Янкова

НСА-учител по ФВС

Подвижни игри

Спортна зала  -      четвъртък 12.20-13.00

 

V

Трендафила Янкова

НСА-учител по ФВС

Баскетбол

Спортна зала  -      четвъртък    13.40-14.25

 

Трендафила Янкова

НСА-учител по ФВС

Баскетбол

Спортна зала  -      сряда  13.40-14.25

                                             

 

VІІ

 

Трендафила Янкова

НСА-учител по ФВС

Баскетбол

Спортна зала  -      понеделник 13.40-14.25

                                        

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  ВСИЧКИ   ЧСД    И    ДЧ ПО ФВС   ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ СПОРЕД АТМОСФЕРНИТЕ УСЛОВИЯ

                           НА СПОРТНАТА ПЛОЩАДКА, НА УЧИЛИЩНИЯ ДВОР ИЛИ ВЪВ ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН.

 

УТВЪРЖДАВАМ СЪС ЗАПОВЕД № РД-10-862 / 14.09.2018 г.

 

 

ДИРЕКТОР:……………….

               / Ива Пенкова /