Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069; email: ouhbotev_stm@abv.bg

 

 

Утвърдил:…………….

/ Ива Пенкова – Директор /

 

 

Организация на учебния ден

на ОУ „Христо Ботев” гр. Стамболийски за учебната 2018 / 2019 година

 

І. Начало на учебния ден в ОУ „Христо Ботев” – 8.00 часа

ІІ.Край на учебния ден в ОУ „Христо Ботев” – 17.30 часа

ІІІ. Дневно разписание:

  1. ПГ – 5 и 6 годишни

Продължителност на педагогическата ситуация – 30 минути.

7.30 – 8.15 – Прием на децата

8.15 – 8.30 – Утринна гимнастика

8.30 – 9.00 – Закуска

9.00 – 9.30 – Педагогическа ситуация

9.30 – 9.45 – Почивка

9.45 – 10.15 – Педагогическа ситуация

10.15 – 10.30 – Почивка

10.30 – 11.00 – Педагогическа ситуация

11.00 – 11.15 – Почивка

11.15 – 11.45 – Педагогическа ситуация

11.45 – 12.00 – Почивка

12.00 – 13.30 – Дейности по избор, Допълнителни педагогически ситуации и изпращане на децата

 

  1. І – ІІ клас

Продължителност на часовете – 35 минути.

          І  ЧАС -  8.00 ч – 8.35 ч

          ІІ ЧАС  -  8.45 ч -  9.20 ч

          ІІІ ЧАС – 9.40 ч – 10.15 ч

          ІV ЧАС – 10.25 ч – 11.00 ч

          V  ЧАС -  11.10 ч – 11.45 ч

 

  1. ІІІ – ІV клас

      Продължителност на часовете – 40 минути.

            І   ЧАС  -          8.00 ч  -  8.40 ч

            ІІ  ЧАС  -          8.50 ч  -  9.30 ч

            ІІІ ЧАС  -          9.50 ч   -10.30 ч

            ІV ЧАС  -        10.40 ч  - 11.20 ч

            V   ЧАС  -       11.30 ч  - 12.10 ч

              ЧАС  -       12.20 ч  - 13.00 ч

 

  1. V – VІІ клас

      Продължителност на часовете – 45 минути.

          І  ЧАС  -  8.00 ч  -  8.45 ч

          ІІ ЧАС  -  8.55 ч  -  9.40 ч

          ІІІ ЧАС – 10.00 ч –10.45 ч

          ІV ЧАС – 10.55 ч – 11.40 ч

          V  ЧАС – 11.50 ч -  12.35 ч

          VІ ЧАС -  12.45 ч – 13.30 ч

          VІІ ЧАС – 13.40 ч – 14.25 ч

 

  1. Група ЦДО І и II клас - 35 мин.

 

 Продължителността между почивките и часовете е 10 минути.

 

 Заниманията в група ЦДО / І и II клас / се провеждат, както следва:

обяд

1145 – 1215

отдих

1215 – 1250

малко междучасие

1250 – 1255

отдих

1255 – 1330

самоподготовка

1330 – 1405

малко междучасие

1405 – 1425

самоподготовка

1425 – 1500

голямо междучасие

1500 – 1530

занимания по интереси

1530 – 1605

малко междучасие

1605 – 1625

занимания по интереси

1625 – 1700

 

 

  1. Група ЦДО III – IV клас – 40 мин.

Продължителността между почивките и часовете е 10 минути.

 

 Заниманията в група ЦДО / IІI – ІV клас / се провеждат, както следва:

обяд

1210 – 1240

отдих

1240 – 1320

малко междучасие

1320 – 1330

отдих

1330 – 1410

самоподготовка

1410 – 1450

малко междучасие

1450 – 1500

самоподготовка

1500 – 1540

голямо междучасие

1540 – 1600

занимания по интереси

1600 – 1640

малко междучасие

1640 – 1650

занимания по интереси

1650 – 1730

 

Продължителността на голямото междучасие, след 2-ри учебен час, е 20 минути.

След края на учебните занятия се провеждат занимания в ФУЧ, ДЧ по ФВС, Допълнителен час по спортни дейности и други извънкласни дейности.

 

Утвърден със Заповед № РД-10-800 / 03.09.2018 г.