Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

НАЧАЛЕН ЕТАП-считано от 17.09.2018 година

 

Дни от седмицата

Час

ПГ-5 год

ПГ-6 год.

І

ІІ а

II б

ІІІ

 ІV

ПОНЕДЕЛНИК

1.

Български език и литература - ПС

Български език и литература - ПС

Изобразително

изкуство               

Изобразително

изкуство               

Изобразително

изкуство               

Музика

Български език и литература

 

2.

Околен свят - ПС

Околен свят - ПС

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

Български език и литература

 

3.

Физическа култура - ПС

Изобразително изкуство - ПС

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

 

4.

 

Физическа култура - ПС

Математика               

Математика               

Математика               

Български език и литература

Математика

 

5.

 

 

Физическо възпитание и спорт

Музика

Музика

Математика

Музика

 

6.

 

 

 

 

 

УЧСД**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Математика - ПС

Математика - ПС

Технологии и предприемачество

Български език и литература

Български език и литература

Изобразително

изкуство               

Математика

 

2.

Изобразително изкуство - ПС

Български език и литература - ПС

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Изобразително

изкуство               

Английски език

 

3.

Физическа култура - ПС

Физическа култура - ПС

Български език и литература

Математика

Математика

Български език и литература

Български език и литература

 

4.

Български език и литература - ПС

 

Математика

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Български език и литература

 

5.

 

 

Час на класа

Час на класа

Час на класа

Математика

Физическо възпитание и спорт

 

6.

 

 

 

 

 

Час на класа

Час на класа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЯДА

1.

Български език и литература - ПС

Математика - ПС

Музика

Околен свят

Околен свят

Човекът и природата

Изобразително

изкуство               

 

2.

Музика - ПС

Конструиране и технологии - ПС

Български език и литература

Английски език

Български език и литература

Български език и литература

Изобразително

изкуство               

 

3.

Конструиране и технологии - ПС

Изобразително изкуство - ПС

Околен свят

Български език и литература

Английски език

Български език и литература

Човекът и обществото

 

4.

 

Музика - ПС

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

 

5.

 

 

УЧСД**

 

Технологии и предприемачество

Технологии и предприемачество

Човекът и обществото

Български език и литература

 

6.

 

 

 

 

 

 

Технологии и предприемачество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

1.

Математика - ПС

Математика - ПС

Изобразително изкуство

Математика ИУЧ

Музика

Компютърно моделиране - Iгрупа

Български език и литература

 

2

Изобразително изкуство - ПС

Околен свят - ПС

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

 

3.

Физическа култура - ПС

Български език и литература -ПС

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Математика

Математика

 

4.

 

Физическа култура - ПС

Български език и литература

Математика

Математика

Английски език

Домашен бит и техника

 

5.

 

 

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

 

УЧСД**

Физическо възпитание и спорт

Английски език

 

6.

 

 

 

 

 

Компютърно моделиране - IIгрупа

ДЧ по физическо възпитание и спорт*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТЪК

1.

Околен свят - ПС

Български език и литература - ПС

Музика

Музика

Български език и литература - ИУЧ

Човекът и обществото

Човекът и природата

 

2.

Музика - ПС

Музика - ПС

Български език и литература – ИУЧ

Английски език

Български език и литература - ИУЧ

Български език и литература - ИУЧ

Български език и литература - ЗИП

 

3.

Конструиране и технологии - ПС

Конструиране и технологии - ПС

Български език и литература – ИУЧ

Български език и литература - ИУЧ

Английски език

Български език и литература - ИУЧ

Математика - ЗИП

 

4.

 

 

Физическо възпитание и спорт - ИУЧ

Български език и литература - ИУЧ

Математика - ИУЧ

Английски език

Музика

 

5.

 

 

 

УЧСД**

Физическо възпитание и спорт

Математика - ИУЧ

Физическо възпитание и спорт

 

6.

 

 

 

 

 

Физическо възпитание и спорт

 

 

Легенда:

* - Модул „Подвижни игри”

** - Модул „Лека атлетика”                                                   

 

 

  ДИРЕКТОР:………………..         

              /Ива Пенкова/

 

 

СЧИТАНО ОТ 17.09.2018 ГОДИНА

УТВЪРЖДАВАМ СЪС ЗАПОВЕД № РД-10-827 / 12.09.2018г.