Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ХРИСТО БОТЕВ”

ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - считано от 17.09.2018 година.

 

 

Дни от седмицата

Час

V

VІІ

ПОНЕДЕЛНИК

1.

История и цивилизации

Информационни технологии/І група

География и икономика

2.      

Технологии и предприемачество

Български език и литература

Математика

3.

Български език и литература

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

4.

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Английски език

5.

Музика

Английски език

Български език и литература

6.

Математика

Музика

Български език и литература

7.

 

Информационни технологии/ІІ група

Час за спортни дейности *

 

 

 

 

 

ВТОРНИК

 

 

 

 

 

 

1.

География и икономика

История и цивилизации

Информационни технологии

2.

Човекът и природата

Физическо възпитание и спорт

Математика

3.

Английски език

Български език и литература

Биология и здравно образование

4.

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Изобразително изкуство

5.

Математика

Човекът и природата

Английски език

6.

Български език и литература

Математика

Химия и опазване на околната среда

 

Ч К

Ч К

ЧК

 

 

 

 

 

СРЯДА

 

 

1.

Математика

География и икономика

История и цивилизации

2.

Физическо възпитание и спорт

Човекът и природата

Математика

3.

Български език и литература

Математика

Физическо възпитание и спорт

4.

Човекът  и природата

Английски език

Български език и литература

5.

Английски език

Изобразително изкуство

Физика и астрономия

6.

Информационни технологии

Изобразително изкуство

Английски език

7.

 

Час за спортни дейности *

Биология и здравно образование

 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

1.

История и цивилизации

Човекът и природата

Български език и литература

2.

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Математика

3.

Човекът и природата

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт -ИУЧ

4.

Математика

Български език и литература

География и икономика

5.

Изобразително изкуство

Математика

Химия и опазване на околната среда

6.

Изобразително изкуство

Английски език

Физика и астрономия

7.

Час за спортни дейности *

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТЪК

1.

Технологии и предприемачество

Математика

История и цивилизации

2.

Български език и литература

История и цивилизации

Математика-ИУЧ

3.

Физическо възпитание и спорт -ИУЧ

Технологии и предприемачество

Български език и литература

4.

Музика

Български език и литература-ИУЧ

Технологии и предприемачество

5.

Български език и литература-ИУЧ

Физическо възпитание и спорт -ИУЧ

Музика

6.

Английски език

Музика

Български език и литература-ИУЧ

7.

ЧК-БД **

ЧК-БД **

 

   Легенда:

* - Модул „Баскетбол”

 

Забележка:

ЧК-БД ** - Часовете по БД, включени в ЧК, се провеждат от класния ръководител  на VII клас.

 

 

  ДИРЕКТОР:………………..         

              / Ива Пенкова /

 

СЧИТАНО ОТ 17.09.2018 ГОДИНА

УТВЪРЖДАВАМ СЪС ЗАПОВЕД № РД-10-827 / 12.09.2018г.