Телефон за връзка +359 (0)339 62392

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ   V - VII КЛАС

I СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

 

 

УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД №................................................................

ДИРЕКТОР:........................

                /ИВА ПЕНКОВА/

 

 

СЕДМИЦА

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТ

 

 

 

 

 

БЕЛ

БЕЛ

 

AE

 

ЧП

ГИ

 

 

БЕЛ

МАТ

ИТ

 

МАТ

ИЦ

ИИ

AE

 

 

VI

 

AE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТ

 

 

ЧП

 

ГИ

 

 

 

AE

МАТ

 

 

БЕЛ

 

 

БЕЛ

ГИ

МАТ

 

ИЦ

 

 

БЕЛ

ИТ

VII

 

AE

ИИ

ХООС

 

 

 

МАТ

 

AE

 

 

 

 

 

БЕЛ

МАТ

 

ФА

ХООС

БЗО

ГИ

БЕЛ

МАТ

 

 

 

 

 

БЕЛ

МАТ-ИУЧ

ИТ

ИЦ

ГИ

 

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ   I - IV КЛАС

I СРОК ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

 

 

УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД №................................................................

ДИРЕКТОР:........................

                /ИВА ПЕНКОВА/

 

 

СЕДМИЦА

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОС

 

 

БЕЛ

 

МАТ

 

 

 

 

 

 

        I I а

 

 

 

БЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОС

 

AE

 

 

 

 

 

 

 

МАТ

 

        III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

 

МАТ

 

 

 

БЕЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧП

 

 

ЧО

 

        IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТ

 

БЕЛ

AE

 

ЧП

 

 

ЧО

 

 

AE