Телефон за връзка +359 (0)339 62392

История на ОУ Христо Ботев

           През 1861 година в село Полатово /сега квартал на град Стамболийски/населението с общи усилия и доброволен труд изграждат първата сграда на училище „Христо Ботев”.  Тя се намира в близост до от старата църква „Св. Иван Кръстител”. Само няколко години по- късно, през 1907 година, пожар изпепелява сградата с цялата документация и обзавеждане.

            Известно време учениците се обучават в частни домове. През 1927 година е построено ново училище, като средства за това са събрани от жителите на селото. Бедите не свършват до тук. През 1928 година по време на силно земетресение сградата отново е засегната. През много беди минават и училището и учениците, но никога не секва жаждата за знания. И беден и богат, всеки от селото отделя от залъка си, за да бъде възстановена сградата, в която се събират деца от цялата околност за да учат.

            Днес Основно училище „Христо Ботев” продължава да е средище за придобиване на знания и умения, за възпитаване на родолюбие и толерантност у подрастващите.

            ЛЕТОПИС:

От 1861 г. до учебната 1921/ 1922 г. училището е начално

От 1922 г. до учебната 1952/ 1953 г. училището е основно

От 1953 г. до 1.09.1958 г. училището е гимназия

От 1958 г. до сега училището отново е основно.

От  1949 г. носи името „Христо Ботев"

1861г.- Кръстю Шуманов- първият учител в училището

1921- 1922г.- Николай Райчев- учител

1958- 1959г. - Тодор Майсторов- Директор, Методи Балиев- зам.- директор

1959- 1960г. - Тодор Майсторов- Директор, Георги Щерев- зам.- директор

1961- 1962г. - Георги Щерев- Директор, Георги Георгиев- зам.- директор

1962- 1963г. - Тодор Майсторов- Директор

1966- 1967г. - Тодор Майсторов- Директор, Геори Щерев- зам.- директор

1975- 1976г. - Тодор Майсторов- Директор, Тодорка Адърска- зам.- директор

1976- 1977г.- Тодор Майсторов- Директор, Тодорка Стоянова- зам.- директор

1980- 1981г.- Снежана Николова- Директор, Тодорка Стоянова- зам.- директор

1982- 1989г.- Кера Рангелова- Директор, Тодорка Стоянова- зам.- директор

1990-1998г.- Александър Дичев- Директор, Тодорка Стоянова-зам.- директор

1999г. и до сега- Тоска Иванова- Директор