Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение

 График на изпитна сесия в ОУ Христо Ботев

2015/2016 учебна година

Самостоятелна форма на обучение

Консултации в ОУ Христо Ботев

2015/2016 учебна година

Самостоятелна форма на обучение    

Изпитни програми в ОУ Христо Ботев

2015/2016 учебна година

           Самостоятелна форма на обучение              

Резултати от изпитите в ОУ Христо Ботев

януарска сесия 2015/2016 учебна година

Самостоятелна форма на обучение

            Учебна дейност - приемно време СФО