Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Резултати СФО

           Самостоятелна форма на обучение              

Резултати от изпитите в ОУ Христо Ботев

януарска сесия 2015/2016 учебна година

РЕЗУЛТАТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗП

ПИСМЕН ИЗПИТ

 

 

ИМЕ

КЛАС

ОЦЕНКА

 

1.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

V

СЛАБ - 2

2.

ГАНЧО ЯНКОВ ИНДЖОВ

VI

НЕ СЕ ЯВИЛ

3.

СТЕФАН ЯНКОВ ПЕТРОВ

VI

СЛАБ - 2

4.

АСЕН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ

VII

СЛАБ - 2

5.

ИЛИЯН ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ

VII

СЛАБ - 2

6.

ЙОРДАН НИКОЛОВ МАРИНОВ

VII

СЛАБ - 2

7.

АНГЕЛ ВЕЛКОВ ХРИСТОВ

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

8.

КОСТАДИН РАНГЕЛОВ АСЕНОВ

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

9.

НАДКА САШЕВА СТОЯНОВА

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

10.

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

VIII

СЛАБ - 2

 

РЕЗУЛТАТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗИП

ПИСМЕН ИЗПИТ

 

 

ИМЕ

КЛАС

ОЦЕНКА

 

1.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

V

СЛАБ – 2

2.

ГАНЧО ЯНКОВ ИНДЖОВ

VI

НЕ СЕ ЯВИЛ

3.

СТЕФАН ЯНКОВ ПЕТРОВ

VI

СЛАБ – 2

4.

АСЕН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ

VII

СЛАБ – 2

5.

ИЛИЯН ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ

VII

СЛАБ – 2

6.

ЙОРДАН НИКОЛОВ МАРИНОВ

VII

НЕ СЕ ЯВИЛ

7.

АНГЕЛ ВЕЛКОВ ХРИСТОВ

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

8.

КОСТАДИН РАНГЕЛОВ АСЕНОВ

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

9.

НАДКА САШЕВА СТОЯНОВА

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

10.

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

VIII

СЛАБ – 2

11.

ЕМИЛ ЯНКОВ ИЛИЕВ

VIII

СЛАБ – 2

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПО РУСКИ ЕЗИК – ЗП

ПИСМЕН И УСТЕН ИЗПИТ

 

 

ИМЕ

КЛАС

РЕЗУЛТАТ ПИСМЕН ИЗПИТ

 

РЕЗУЛТАТ УСТЕН ИЗПИТ

КРАЙНА ОЦЕНКА

1.

ГАНЧО ЯНКОВ ИНДЖОВ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

2.

СТЕФАН ЯНКОВ ПЕТРОВ

СЛАБ - 2

СРЕДЕН - 3

СЛАБ - 2

3.

АСЕН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ

VІІ

СЛАБ - 2

СРЕДЕН - 3

СЛАБ - 2

4.

ЙОРДАН НИКОЛОВ МАРИНОВ

VІІ

СЛАБ - 2

СРЕДЕН - 3

СЛАБ - 2

5.

АНГЕЛ ВЕЛКОВ ХРИСТОВ

VІІІ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

6.

КОСТАДИН РАНГЕЛОВ АСЕНОВ

VІІІ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

7.

НАДКА САШЕВА СТОЯНОВА

VІІІ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

8.

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

VІІІ

СЛАБ - 2

СРЕДЕН - 3

СЛАБ - 2

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ЗП

ПИСМЕН И УСТЕН ИЗПИТ

 

 

ИМЕ

КЛАС

РЕЗУЛТАТ ПИСМЕН ИЗПИТ

РЕЗУЛТАТ

УСТЕН ИЗПИТ

КРАЙНА ОЦЕНКА

1.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

V

СЛАБ - 2

СЛАБ - 2

СЛАБ - 2

2.

ИЛИЯН ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ

VІІ

СЛАБ - 2

СЛАБ - 2

СЛАБ - 2

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЗП

ПИСМЕН ИЗПИТ

 

 

ИМЕ

КЛАС

ОЦЕНКА

 

1.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

V

СЛАБ - 2

2.

ГАНЧО ЯНКОВ ИНДЖОВ

VI

НЕ СЕ ЯВИЛ

3.

СТЕФАН ЯНКОВ ПЕТРОВ

VI

НЕ СЕ ЯВИЛ

4.

АСЕН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ

VII

НЕ СЕ ЯВИЛ

5.

ИЛИЯН ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ

VII

СЛАБ - 2

6.

ЙОРДАН НИКОЛОВ МАРИНОВ

VII

СРЕДЕН - 3

7.

АНГЕЛ ВЕЛКОВ ХРИСТОВ

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

8.

КОСТАДИН РАНГЕЛОВ АСЕНОВ

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

9.

НАДКА САШЕВА СТОЯНОВА

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

10.

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

VIII

СЛАБ - 2

РЕЗУЛТАТИ ПО МУЗИКА – ЗП

ПИСМЕН И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ

 

 

ИМЕ

КЛАС

РЕЗУЛТАТ ПИСМЕН ИЗПИТ

РЕЗУЛТАТ ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ

 

КРАЙНА ОЦЕНКА

1.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

V

СРЕДЕН - 3

СРЕДЕН - 3

СРЕДЕН - 3

2.

ГАНЧО ЯНКОВ ИНДЖОВ

НЕ СЕ ЯВИЛ

 

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

3.

СТЕФАН ЯНКОВ ПЕТРОВ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

4.

ИЛИЯН ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ

VІІ

СРЕДЕН - 3

СЛАБ - 2

СЛАБ - 2

5.

АСЕН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ

VІІ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

6.

ЙОРДАН НИКОЛОВ МАРИНОВ

VІІ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

7.

АНГЕЛ ВЕЛКОВ ХРИСТОВ

VІІІ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

8.

КОСТАДИН РАНГЕЛОВ АСЕНОВ

VІІІ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

9.

НАДКА САШЕВА СТОЯНОВА

VІІІ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

10.

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

VІІІ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

 

РЕЗУЛТАТИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – ЗП

ПИСМЕН И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ

 

 

ИМЕ

КЛАС

РЕЗУЛТАТ ПИСМЕН ИЗПИТ

РЕЗУЛТАТ ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ

 

КРАЙНА ОЦЕНКА

1.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

V

СЛАБ - 2

СЛАБ - 2

 

СЛАБ - 2

2.

ГАНЧО ЯНКОВ ИНДЖОВ

НЕ СЕ ЯВИЛ

 

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

3.

СТЕФАН ЯНКОВ ПЕТРОВ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

4.

ИЛИЯН ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ

VІІ

СЛАБ - 2

СЛАБ - 2

СЛАБ - 2

5.

АСЕН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ

VІІ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

6.

ЙОРДАН НИКОЛОВ МАРИНОВ

VІІ

СЛАБ - 2

СРЕДЕН - 3

СЛАБ - 2

7.

АНГЕЛ ВЕЛКОВ ХРИСТОВ

VІІІ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

8.

КОСТАДИН РАНГЕЛОВ АСЕНОВ

VІІІ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

9.

НАДКА САШЕВА СТОЯНОВА

VІІІ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

10.

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

VІІІ

СЛАБ - 2

СЛАБ - 2

СЛАБ - 2

 

РЕЗУЛТАТИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – ЗИП

ПИСМЕН И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ

 

 

ИМЕ

КЛАС

РЕЗУЛТАТ ПИСМЕН ИЗПИТ

РЕЗУЛТАТ ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ

 

КРАЙНА ОЦЕНКА

1.

ГАНЧО ЯНКОВ ИНДЖОВ

НЕ СЕ ЯВИЛ

 

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

2.

СТЕФАН ЯНКОВ ПЕТРОВ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

3.

ИЛИЯН ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ

VІІ

СЛАБ - 2

ДОБЪР - 4

СЛАБ - 2

5.

АСЕН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ

VІІ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

6.

ЙОРДАН НИКОЛОВ МАРИНОВ

VІІ

СЛАБ - 2

СРЕДЕН - 3

СЛАБ - 2

 

РЕЗУЛТАТИ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА/ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ – ЗП

ПИСМЕН ИЗПИТ

 

 

ИМЕ

КЛАС

ОЦЕНКА

 

1.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

V

СЛАБ - 2

2.

ГАНЧО ЯНКОВ ИНДЖОВ

VI

НЕ СЕ ЯВИЛ

3.

СТЕФАН ЯНКОВ ПЕТРОВ

VI

НЕ СЕ ЯВИЛ

4.

АСЕН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ

VII

НЕ СЕ ЯВИЛ

5.

ИЛИЯН ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ

VII

СЛАБ - 2

6.

ЙОРДАН НИКОЛОВ МАРИНОВ

VII

СЛАБ - 2

7.

АНГЕЛ ВЕЛКОВ ХРИСТОВ

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

8.

КОСТАДИН РАНГЕЛОВ АСЕНОВ

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

9.

НАДКА САШЕВА СТОЯНОВА

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

10.

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

VIII

СЛАБ - 2

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – ЗП

ПИСМЕН ИЗПИТ

 

 

ИМЕ

КЛАС

ОЦЕНКА

 

1.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

V

СРЕДЕН - 3

2.

ГАНЧО ЯНКОВ ИНДЖОВ

VI

НЕ СЕ ЯВИЛ

3.

СТЕФАН ЯНКОВ ПЕТРОВ

VI

НЕ СЕ ЯВИЛ

4.

АСЕН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ

VII

НЕ СЕ ЯВИЛ

5.

ИЛИЯН ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ

VII

СРЕДЕН - 3

6.

ЙОРДАН НИКОЛОВ МАРИНОВ

VII

НЕ СЕ ЯВИЛ

7.

АНГЕЛ ВЕЛКОВ ХРИСТОВ

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

8.

КОСТАДИН РАНГЕЛОВ АСЕНОВ

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

9.

НАДКА САШЕВА СТОЯНОВА

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

10.

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

VIII

ДОБЪР - 4

 

РЕЗУЛТАТИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – ЗИП

ПИСМЕН ИЗПИТ

 

 

ИМЕ

КЛАС

ОЦЕНКА

 

1.

ГАНЧО ЯНКОВ ИНДЖОВ

VI

НЕ СЕ ЯВИЛ

2.

СТЕФАН ЯНКОВ ПЕТРОВ

VI

НЕ СЕ ЯВИЛ

3.

АСЕН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ

VII

НЕ СЕ ЯВИЛ

4.

ИЛИЯН ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ

VII

СРЕДЕН - 3

5.

ЙОРДАН НИКОЛОВ МАРИНОВ

VII

НЕ СЕ ЯВИЛ

6.

АНГЕЛ ВЕЛКОВ ХРИСТОВ

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

7.

КОСТАДИН РАНГЕЛОВ АСЕНОВ

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

8.

НАДКА САШЕВА СТОЯНОВА

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

9.

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – ЗП

ПИСМЕН ИЗПИТ

 

 

ИМЕ

КЛАС

ОЦЕНКА

 

1.

АСЕН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ

VII

НЕ СЕ ЯВИЛ

2.

ИЛИЯН ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ

VII

СРЕДЕН - 3

3.

ЙОРДАН НИКОЛОВ МАРИНОВ

VII

НЕ СЕ ЯВИЛ

4.

АНГЕЛ ВЕЛКОВ ХРИСТОВ

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

5.

КОСТАДИН РАНГЕЛОВ АСЕНОВ

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

6.

НАДКА САШЕВА СТОЯНОВА

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

7.

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

VIII

СРЕДЕН - 3

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА

ОКОЛНАТА СРЕДА – ЗП

ПИСМЕН ИЗПИТ

 

 

ИМЕ

КЛАС

ОЦЕНКА

 

1.

АСЕН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ

VII

НЕ СЕ ЯВИЛ

2.

ИЛИЯН ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ

VII

СРЕДЕН - 3

3.

ЙОРДАН НИКОЛОВ МАРИНОВ

VII

СРЕДЕН - 3

4.

АНГЕЛ ВЕЛКОВ ХРИСТОВ

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

5.

КОСТАДИН РАНГЕЛОВ АСЕНОВ

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

6.

НАДКА САШЕВА СТОЯНОВА

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

7.

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

VIII

ДОБЪР - 4

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – ЗП

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ

 

 

ИМЕ

КЛАС

ОЦЕНКА

 

1.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

V

ДОБЪР - 4

2.

ГАНЧО ЯНКОВ ИНДЖОВ

VI

НЕ СЕ ЯВИЛ

3.

СТЕФАН ЯНКОВ ПЕТРОВ

VI

НЕ СЕ ЯВИЛ

4.

АСЕН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ

VII

НЕ СЕ ЯВИЛ

5.

ИЛИЯН ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ

VII

МНОГО ДОБЪР - 5

6.

ЙОРДАН НИКОЛОВ МАРИНОВ

VII

ДОБЪР - 4

7.

АНГЕЛ ВЕЛКОВ ХРИСТОВ

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

8.

КОСТАДИН РАНГЕЛОВ АСЕНОВ

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

9.

НАДКА САШЕВА СТОЯНОВА

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

10.

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

VIII

МНОГО ДОБЪР - 5

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – ЗИП

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ

 

 

ИМЕ

КЛАС

ОЦЕНКА

 

1.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

V

МНОГО ДОБЪР - 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ЗП

ПИСМЕН И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ

 

 

ИМЕ

КЛАС

РЕЗУЛТАТ ПИСМЕН ИЗПИТ

РЕЗУЛТАТ ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ

 

КРАЙНА ОЦЕНКА

1.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

V

СЛАБ - 2

СЛАБ - 2

СЛАБ - 2

2.

ГАНЧО ЯНКОВ ИНДЖОВ

НЕ СЕ ЯВИЛ

 

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

3.

СТЕФАН ЯНКОВ ПЕТРОВ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

4.

ИЛИЯН ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ

VІІ

СЛАБ - 2

СЛАБ - 2

СЛАБ - 2

5.

АСЕН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ

VІІ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

6.

ЙОРДАН НИКОЛОВ МАРИНОВ

VІІ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

7.

АНГЕЛ ВЕЛКОВ ХРИСТОВ

VІІІ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

8.

КОСТАДИН РАНГЕЛОВ АСЕНОВ

VІІІ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

9.

НАДКА САШЕВА СТОЯНОВА

VІІІ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

10.

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

VІІІ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

НЕ СЕ ЯВИЛ

                                                               

                                                                                                    

РЕЗУЛТАТИ ПО ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА/ТЕХНОЛОГИИ – ЗП

ПИСМЕН ИЗПИТ

 

 

ИМЕ

КЛАС

ОЦЕНКА

 

1.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

V

НЕ СЕ ЯВИЛ

2.

ГАНЧО ЯНКОВ ИНДЖОВ

VI

НЕ СЕ ЯВИЛ

3.

СТЕФАН ЯНКОВ ПЕТРОВ

VI

НЕ СЕ ЯВИЛ

4.

АСЕН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ

VII

НЕ СЕ ЯВИЛ

5.

ИЛИЯН ПЕТКОВ КОСТАДИНОВ

VII

НЕ СЕ ЯВИЛ

6.

ЙОРДАН НИКОЛОВ МАРИНОВ

VII

НЕ СЕ ЯВИЛ

7.

АНГЕЛ ВЕЛКОВ ХРИСТОВ

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

8.

КОСТАДИН РАНГЕЛОВ АСЕНОВ

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

9.

НАДКА САШЕВА СТОЯНОВА

VIII

НЕ СЕ ЯВИЛ

10.

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

VIII

СЛАБ - 2

 

20.01.2016 г.                                                                ДИРЕКТОР............................................

                                                                                                     / Т. ИВАНОВА/