Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Изпитни програми СФО

Самостоятелна форма на обучение    

Изпитни програми в ОУ Христо Ботев

2015/2016 учебна година 

Изпитна програма СФО 4 клас

Изпитна програма СФО 5 клас

Изпитна програма СФО 6 клас

Изпитна програма СФО 7 клас

 

Изпитна програма СФО 8 клас