Телефон за връзка +359 (0)339 62392

Консултации СФО

Самостоятелна форма на обучение

Консултации в ОУ Христо Ботев

2015/2016 учебна година

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Г   Р   А   Ф   И   К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА

2015/2016  ГОДИНА – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

УЧИТЕЛ

ПРЕДМЕТ

ДЕН

НАЧ.ЧАС

 

Маруся Великова

Бълг.ез.и литература

Сряда

в ст. VІІб кл

13.30 –14.15

 

Росица Димитрова

Руски език

 

Вторник

в к-т по БД

13.50 –14.30

 

Марияна Габерова

Англ.език

Понеделник

в ст. Vа кл

13.30- 14.15

 

Милена Маврова

Математ.

 

Четвъртък

К-т физика

13.30 – 14.15

 

 

Милена Маврова

Физика и ЧП

Сряда

К-т физика

13.30 – 14.15

 

 

Надя Алексиева

Математ.

Четвъртък

в ст.VІ а кл

13.30 – 14.15

 

Надя Алексиева

ИТ

Сряда

В комп. к-т

13.30 – 14.15

 

Лучка Байрактарова

Биология

Химия

Четвъртък

в ст. VІІІ кл

13.30 – 14.15

 

Лучка Байрактарова

География

Сряда

в ст. VІІІ кл

13.30 – 14.15

 

Димитрия Челибийска

История

 

Петък

в ст.VІІ а кл

13.30 – 14.15

 

Димитрия Челибийска

Бълг.език

Сряда

в ст.VІІ а кл

13.30 – 14.15

 

Иван Дончев

Изобр.изк.

Технологии

Четвъртък

К-т ИИ

13.30 – 14.15

 

Елиана Анастасова

Музика

Петък

К-т музика

13.30 – 14.15

 

НАЧАЛНИ УЧ-ЛИ

 

 

 

1.

Цонка Тодорова – І а

 

Петък

11.10-11.45

2.

Венета Николова – І б

 

Петък

11.10-11.45

3.

Ива Пенкова – ІІ

 

Петък

11.10-11.45

4.

Илияна Кътева       - ІІІ

 

Понеделник

12.15-12.55

5.

Валентина Козова  - ІV

 

Понеделник

12.20-13.00

 

 

ГРАФИКА Е УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № 2 / 17.09.2015г