Телефон за връзка +359 (0)339 62392

График СФО

Самостоятелна форма на обучение

 График на изпитна сесия в ОУ Христо Ботев

2015/2016 учебна година

 

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”ГР.СТАМБОЛИЙСКИ

ул.”Марица”№132,тел.0339/6 23 92,GSM 0885608069,email:ouhbotev_stm@abv.bg

ГРАФИК

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНА СЕСИЯ – ЯНУАРИ – 2016 Г.

1.БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

06.01.2016 г.- сряда – 9.00 ч. кабинет по БД

 

2.БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП

 

06.01.2016 г.- сряда – 13.30 ч. кабинет по БД

3. МАТЕМАТИКА

 

07.01.2016 г. – четвъртък – 9.00 ч. кабинет по БД

4. МАТЕМАТИКА – ЗИП

 

07.01.2016 г. – четвъртък – 13.30 ч. кабинет по БД

5. РУСКИ/АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

08.01.2016 г. – петък – 9.00 ч.кабинет по БД

 

6. МУЗИКА

08.01.2016 г. – петък – 13.30 ч. кабинет по БД

7. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

11.01.2016 г.- понеделник – 9.00 ч.кабинет по БД

8. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

11.01.2016 г. – понеделник – 13.30 ч. кабинет по БД

9. ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА/ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

12.01.2016 г. – вторник -9. 00 ч. кабинет по БД

10. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – ЗИП

12.01.2016 г. – вторник – 13.30 ч. кабинет по БД

11.ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

13.01.2016 г. - сряда – 9.00 ч. кабинет по БД

12.ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – ЗИП

 

13.01.2016 г. – сряда – 13.30 ч. кабинет по БД

13.БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

14.01.2016 г- - четвъртък -9.00 ч. кабинет по БД

14. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

14.01.2016 г. – четвъртък – 13.30 ч. физкултурен салон

15.ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

15.01.2016 г. – петък – 9.00 ч. кабинет по БД

16. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ - ЗИП

15.01.2016 г. – петък – 13.30 ч. физкултурен салон

17. ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА/ТЕХНОЛОГИИ

18.01.2016 г. – понеделник – 9.00 ч. кабинет по БД

18. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

18.01.2016 г. – понеделник – 13.30 ч. кабинет по информационни технологии

 

Графикът е приет на заседание на ПС от 17.09.2015 г., протокол №1 и е утвърден със заповед № 2 / 17.09.2015г.