Телефон за връзка +359 (0)339 62392

 

Председател на Обществен съвет:

Румяна Бачкова - представител на родителите

 

Членове:

Пенка Богданова - представител на финансиращия орган

Елена Хаджиева - секретар, представител на родителите

Величко Цанковпредставител на родителите

Илия Христевпредставител на родителите

 

Резервни членове:

Силвия Мариновапредставител на родителите

Сийка Атанасовапредставител на родителите